یکشنبه , ۱۳ آبان ۱۳۹۷
Sunday 04 November, 2018 14:45
Week 11 Azadegan League 2018-19

Additional information

Referee
Mehregan
Referee 1
PoorHeydari
Referee 2
Ranaei
Video Highlights

خونه به خونه:  رضا حیدری - میلاد احمدی - میثم آقابابایی - امید سام کن - حمید نعمتی - پویا پورعلی - احسان پورشیخعلی - حسین رسولی - محمود مطلق زاده - میلاد ابطحی - رضا آقابابایی

شهرداری ماهشهر: رسول حسيني، محمد خميس، خيرالله ويسي، سعيد خردمند، پوريا زارع، محمد سواري، ايمان كياني، علي داوران، علي محمدي، ايمان شوريابي، ايمان موسوي

Top