سه شنبه , ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
Tuesday 12 March, 2019 14:45
Week 23 2nd Division 2018-19

Timeline

 
90'

Player statistic

    82' Ahad Shafiei

Additional information

Referee
Heydari
Referee 1
Abdollahi
Referee 2
Taheri

مقاومت: محمدرضا کرمی - امیرعلی چگینی - مهدی رستمی - مهدی کیوان منش - میثم آقابابایی - جواد مولایی - محمود انیسی - امیر ابراهیم بیگی - رضا توکلی - سجاد حسامی - مصطفی اولادی

خوشه: وحید عزیزی - احد شفیعی - نادر هوشیار - رسول ناصربخت - محمد چهارمحالی - محمدرضا پارسا - محمدعلی چراغی - علی حسینی - جواد ضیغمی - حسن مرادی - سپهر روزی طلب

Top