چهارشنبه , ۱ شهریور ۱۴۰۲
Wednesday 23 August, 2023 20:00
Week 3 IPL 2023-2024

Timeline

 
90'

Player statistic

Reza Shekari 43'    
Reza Assadi 45'    
Reza Assadi 45'    
    45' Iman Salimi
    84' Seyed Hossein Hosseini
Farshad AhmadZadeh 87'    

Additional information

Referee
Nazmi
Referee 1
Moraveji
Referee 2
Entezari
Video Highlights
Top