Player list

Name Team Matches played Position
Shahrdari Mahshahr 0 15 14 1 0 0 0 0
Chooka 0 9 9 0 1 1 0 0
Payam Mashhad 0 9 8 1 0 0 0 0
Shahrdari Bandar Abbas 0 10 7 3 0 0 1 0
Shohada Babolsar 0 7 7 0 0 0 0 0
Abiposhan 0 7 7 0 0 0 0 0
Atrak Bojnourd 0 8 7 1 0 0 0 0
Khalij Fars 0 6 6 0 0 0 0 0
Naft Gachsaran 0 6 6 0 0 0 0 0 Forward
Shahid Oraki 0 6 6 0 0 0 0 0
Shahid Ghandi 0 5 5 0 0 0 0 0
Chooka 0 5 5 0 0 0 0 0
Shahid Ghandi 0 5 5 0 0 0 0 0
Pas 0 5 5 0 0 1 0 0
Shahrdari Bandar Abbas 0 6 5 1 1 0 0 0
Be'sat Kermanshah 0 5 5 0 0 0 0 0
Khalij Fars 0 7 5 2 0 0 0 0
Shahid Oraki 0 7 5 2 0 0 0 0
Shahrdari Bandar Abbas 0 5 5 0 0 0 0 0
Shahrdari Bam 0 6 5 1 0 0 0 0
Shahin Bandar Ameri 0 5 5 0 0 0 0 0
Shahin Bandar Ameri 0 6 4 2 0 0 0 0
Shahrdari Bandar Abbas 0 4 4 0 0 0 0 0
Spad Tehran 0 5 4 1 0 0 0 0
Khalij Fars, Shahin Bandar Ameri 0 4 4 0 0 0 0 0
Be'sat Kermanshah 0 5 4 1 0 0 0 0
Shohada Razakan 0 4 4 0 0 0 0 0
Niroye Zamini 0 5 4 1 0 0 0 0
Shahrdari Nowshahr 0 6 4 2 0 0 0 0
Shohada Razakan 0 4 4 0 0 0 0 0
Shahid Oraki 0 4 4 0 0 0 0 0
Naft Gachsaran 0 4 4 0 0 0 0 0
Shohada Babolsar 0 4 4 0 0 0 0 0
Be'sat Kermanshah 0 3 3 0 0 0 0 0
VanPars 0 3 3 0 0 0 0 0
Chooka 0 3 3 0 0 0 0 0
Shahin Bandar Ameri 0 3 3 0 0 0 0 0
IranJavan 0 3 3 0 0 0 0 0
Mes Novin Kerman 0 3 3 0 0 0 0 0 Forward
Oghab Tehran, Pas 0 3 3 0 0 0 0 0
VanPars 0 3 3 0 0 0 0 0
Shohada Razakan 0 3 3 0 0 0 0 0
Shahin Bandar Ameri 0 3 3 0 0 0 0 0
Navad Urmia 0 5 3 2 0 0 0 0
Navad Urmia 0 3 3 0 0 0 0 0
Sepidrood 0 3 3 0 3 0 0 0
Shahin Bandar Ameri 0 3 3 0 0 0 0 0 Midfielder
Foolad Novin 0 3 3 0 1 0 0 0
Shahrdari Mahshahr 0 3 3 0 0 0 0 0
Shahid Ghandi 0 3 3 0 0 0 0 0


Top