پنجشنبه , ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
Thursday 19 May, 2022 20:00
Week 28 IPL 2021-2022

Timeline

 
90'

Player statistic

Danial Esmaeili Far 44'    
Milad Jahani 56'    
    58' Ali Taheran
Mohammad Karimi 59'    
Masood Rigi 60'    

Additional information

Referee
Kermanshahi
Referee 1
Najafi
Referee 2
SalmanNejad
Video Highlights
Top