جمعه , ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
Friday 15 May, 2015 19:30
Week 30 IPL 2014-2015
FooladShahr

Timeline

 
90'

Player statistic

Shahabaldin Gordan    
    Mehdi Torabi
Mehdi Sharifi 15'    
Mehdi Sharifi 31'    

Additional information

Referee
Jabari
Referee 1
Amini
Referee 2
Moraveji
Video Highlights
Full Match Video

سپاهان: شهاب گردان، هادی عقیلی، احسان حاج صفی، عبدالله کرمی، وریا غفوری، علی کریمی، محرم نویدکیا (66 رسول نویدکیا)، فوزیل موسی اف، محمدرضا خلعتبری، مهدی شریفی (76 سوکای) و لوسیانو پریرا
سرمربی: حسین فرکی

سایپا: محمدرضا اخباری، سجاد مشکل پور، مهدی ایوبی، ابراهیم شکوری، مجتبی رمضانی (51 زینالی)، وحید محمدصادق، مهدی ترابی، حکیم نصاری (46 نزهتی)، ابراهیم صادقی، روزبه شاه علی دوست و میلاد می داوودی
سرمربی: مجید جلالیTop