شنبه , ۳ شهریور ۱۳۹۷
Saturday 25 August, 2018 18:30
Week 3 Azadegan League 2018-19

Additional information

Referee
Salehi
Referee 1
Mohajer
Referee 2
Shokrgozar
Video Highlights

خونه به خونه: رضا حیدری ، سعیدکریمی ، علی مصلی نژاد ، محمود مطلق زاده ، میلاد احمدی ، احسان جودکی ، رضا آقابابایی ، مهدی رستمی ، حسین قنبری ، میثم آقابابایی ، اسماعیل کیانی
سرمربی: اكبر محمدى

فجرسپاسی: پیمان سلمانی ، سید جلال عبدی ، حامد حیدری ، سعید قائدی فر ، مهدی کربلایی ، حسین بهرامی ، جواد جلالی ، اسماعیل بابایی ، میلاد صفایی ، عباس بوعذار ، بابا محمدی
سرمربی: مجيد صالح

Top