یکشنبه , ۴ شهریور ۱۳۹۷
Sunday 26 August, 2018 19:15
Week 3 Azadegan League 2018-19

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
PoorBagher
Referee 1
Babaei
Referee 2
Rezaei
Video Highlights

آلومینیوم اراک: مسعود پورمحمد - مجید ایوبی - رامتین سلیمان زاده - مجید عیدی - روح الله نعمتی - ایمان باصفا - پوریا آریاکیا - مهدی ترکمان - علی خسرونژاد - میثم آقایی - سید مهدی حسینی 

مس کرمان: مهدی اسلامی - محمدرضا خرسندنیا - امیر زلیکانی - محمد پورمحمد - مهدی تیکدری - عیسی پرتو - امین جهان کهن - فرزاد حسینخانی - حامد محمودی - میلاد باقری - وحید اسماعیل بیگی

Top