یکشنبه , ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
Sunday 12 August, 2018 19:10
Week 1 Azadegan League 2018-19

Timeline

 
90'

Player statistic

    56' Hamid Taheri Fard
    61' Akbar Saghiri
    65' Akbar Saghiri
    79' Akbar Saghiri
Seyed Mohammad Mohammadi 82'    

Additional information

Referee
Saeedfar
Referee 1
Teymouri
Referee 2
Saadat

قشقایی:  آرش ملک ، صاد‌‌‌‌ق کرمی ، سید‌‌‌‌کاظم رحمانی ، مسعود‌‌‌‌ اسد‌‌‌‌ی ، رسول بهاروند‌‌‌‌ی(علي آزاد‌‌‌‌ منش) ، کیخسرو سیاهپور ، امیررضا کریمی ، محمد‌‌‌‌ جواد‌‌‌‌ عباسی ، مرتضی سنجابکی ، هاد‌‌‌‌ی خاد‌‌‌‌م(سيد‌‌‌‌ محمد‌‌‌‌ محمد‌‌‌‌ي) و علی نگارند‌‌‌‌ه(حسين صاد‌‌‌‌قي) 
سرمربی: مهرداد شکاری

مس رفسنجان: نیما علیپور ، اکبر صغیری ،حمید‌‌‌‌ طاهری فرد‌‌‌‌ ، محسن ورزکار ، علی اکبر حید‌‌‌‌رنیا ، حسین علیپور ، محمد‌‌‌‌حسین مهرآزما(ميرزا حسيني) ، سید‌‌‌‌کاظم حیات منش ، سید‌‌‌‌ احمد‌‌‌‌ حیات منش ، مصطفی احمد‌‌‌‌ی (ياسر د‌‌‌‌رويشي )و محمد‌‌‌‌امین مشایخ (مجتبي محبوب) 
سرمربی: علی سامره

Top