یکشنبه , ۱ مهر ۱۳۹۷
Sunday 23 September, 2018 16:00
Week 5 Azadegan League 2018-19

Timeline

 
90'

Player statistic

Hojat Eslami 20'    
Ali KhosrowNejad 32'    
    50' Peyman Ranjbari

Additional information

Video Highlights

آلومینیوم اراک؛ محمدرضا قویدل - رامتین سلیمان زاده - مجید ایوبی - امید نظامی پور - روح الله نعمتی - ایمان باصفا - عباس یحیی بیگی - مهدی حسینی - مهدی ترکمان - حجت اسلامی - علی خسرونژاد

گل گهر سیرجان؛ مهرداد بشاگردی - محمدامین بشاگردی - مهرداد آوخ - محسن آذرباد - علیرضا ابراهیمی - پیمان رنجبری - پیمان نامور - میلاد صادقیان - امین پورعلی - حسام پورهاشم - علی قربانخانی

Top