پنجشنبه , ۱۹ مهر ۱۳۹۷
Thursday 11 October, 2018 18:20
Week 7 Azadegan League 2018-19

Additional information

Referee
Tarokh
Referee 1
Hajipour
Referee 2
Shahriari

کارون اروند خرمشهر: میکائیل ایمن تراج، بهتاش میثاقیان، وحید عسکری، حمید نعمتی، ابراهیم کریمی، محمدمهدی عسکری، محمد علیزاده، علی هزامی‌پور، محمدجواد محمدی، علی پورمحمد، منصور تنهایی
سرمربی: اکبر میثاقیان

شهرداری ماهشهر: میررسول حسينی، محمد باشی، ایمان كيانی، محمود خميس، ادریس کوچکی، ایمان رئیسی‌نسب، ایمان شوريابی، علی محمدی، علی داوران، ایمان موسوی و محمد پورسواریان
سرمربی: داود مهابادی

Top