شنبه , ۷ مهر ۱۳۹۷
Saturday 29 September, 2018 17:00
Week 6 Azadegan League 2018-19

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Heydari
Referee 1
Molavi
Referee 2
Abdollahi
Video Highlights

مس کرمان: آرمان شهداد نژاد - حامد محمودی - میلاد باقری - عیسی پرتو - محمدرضاپورمحمد - فرزاد حسین خانی- محمدرضا خرسندنیا - امیر زلیکانی- مهرداد قنبری - مهدی تیکدری - سجاد حیدری 

نود ارومیه: مهدی خسروی - امیرحسین خادم - علی سلیمانی - حسام مقصودی - اصغر نصیری - محمد عباد زاده - فرشاد اسدی - عرفان پورافراز - حسین قهارپور - محمد زینالی - داوود شاهوراقی

Top