شنبه , ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
Saturday 15 September, 2018 16:45
Week 2 2nd Division 2018-19

Additional information

Referee
Haghighi
Referee 1
Panahi
Referee 2
Saadat

پرسپولیس گناوه : رسول باجلوند - امیر طهمورثی - غلامحسین موجی - محمد سیاه - حبیب حبیب پور - جواد کنار دنگی - عارف نصاری - رضا احمد شاهی - رضا بلیوند - محمود داری زاده - افشین محمدی

نفت امیدیه : اشکان توانا - صادق کرمی - سعید مرادی - حسین حجازیان - صیاد کوکبی - محسن طیبی - مسعود اشرفی - سعید درفشی - پیمان تمیمی - احمد فدعمی - سجاد عبدویی

Top