دوشنبه , ۹ مهر ۱۳۹۷
Monday 01 October, 2018 17:15
Week 4 2nd Division 2018-19

Timeline

 
90'

Player statistic

    32' Tohid Ghojaei
Ehsan Assad Zadi 60'    

Additional information

Referee
Sam
Referee 1
Bijani
Referee 2
Leilami

سردار بوکان: محمد فرامرزی - شهریار شیروند - توحید قوجایی - حبیب افرا - محمد چهارمحالی - ایمان شیرازی - موسی شهبازی - مصطفی کریمی - حمیدی - فریور محبی - ناصر عبدی 

Top