یکشنبه , ۲۹ مهر ۱۳۹۷
Sunday 21 October, 2018 15:00
Week 7 2nd Division 2018-19

Timeline

 
90'

Player statistic

    4' Ali Alekasir

Additional information

Referee
GhochKanlo
Referee 1
Jamali
Referee 2
SeyedMohamadi

شهرداری همدان: محمدرضا خزایی- میلاد باقری - حامد بختیاری - پیمان حشتمی - مجید شعبانی - هادی بلوری - حسین کاظمی - رضا کوهی - امید پورقنبری - مهدی زارعی - مسعود رمضانی

 داماش گیلان :جاسم یاسرالهایی،  محمد مختاری، امید قربانی، امیر تیزرو، میلاد پورمحسن، محمد رستمی، میثم میر پسندیده، سعید طالبی (از 54 مصطفی آقاجانی)، میلاد پورصف شکن، عباس کندل (از 54، علیرضا توکلی)، علی آل کثیر (از 75 سعید باقرپسند)
سرمربی: سیامک فراهانی

Top