شنبه , ۱۲ آبان ۱۳۹۷
Saturday 03 November, 2018 15:00
Week 8 Azadegan League 2018-19

Additional information

Referee
Sharifi
Referee 1
Afshoon
Referee 2
BagherNejad

نود ارومیه: مهدی خسروی - امیرحسین نادم - یامین فلاح - اصغر نصیری - محمد عبادزاده - فرشاد اسدی - داوود شاهوارقی - میلاد سوری - عرفان پورافراز - محمد زینالی - فرزاد محمدی

Top