دوشنبه , ۱۴ آبان ۱۳۹۷
Monday 05 November, 2018 14:15
Week 8 2nd Division 2018-19

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
MollahMohammadi
Referee 1
Amiri
Referee 2
ArabAbadi

شهرداری بندرعباس: وحید اصغرزاده - امید سلطانی - مهدی رمضان - وحید ارمی - عماد قاسمی - علی خبر - علیرضا اسلامی - هادی دهقانی - وحید جعفری - پیمان پورصادقی - آرش همایونی

پرسپولیس گناوه: جمشبد جانفرا - عارف نصاری - محمد پورشاکر - محمد سیاه - رضا بلیوند - رضا احمد شاهی - فرشید خضری - محمود داری زاده - افشین محمدی - پژمان مالکی - عباس مقدم کیا

Top