شنبه , ۱۰ آذر ۱۳۹۷
Saturday 01 December, 2018 14:15
Week 15 Azadegan League 2018-19

Timeline

 
90'

Player statistic

Mohammad Javad Abbasi 18'    
Mohammad Mehri 90'    

Additional information

Referee
Heydari
Referee 1
Afshoon
Referee 2
BagherNejad

قشقایی: مسلم حق شناس - سروش سعید - امید کریمی - کیانوش اقبالی - محمدحسین چگینی - حمیدرضا عبدالهی - محمدجواد عباسی - علی حسامی - مرتضی سنجانکی - هادی خادم - حسین صادقی

خونه به خونه: رضا حیدری - امید سام کن - جواد شفیعی - میثم آقابابایی - وحید نعمتی - حسین قنبری - پویا پورعلی - محمود مطلق زاده - محمدحسین باباگلی - رضا آقابابایی - اسماعیل کیانی

Top