یکشنبه , ۱۸ آذر ۱۳۹۷
Sunday 09 December, 2018 14:00
Week 13 2nd Division 2018-19

Additional information

Referee
AmirNejad
Referee 1
Doostan
Referee 2
AlemiRoshan

استقلال اهواز: میلاد احمدپوری - میلاد بحرانی - رضا رومیانی - سعید عنافچه - محمد مدملیسی - سینا کناری - حسن معاوی - ستار دراجی -سجاد فیض الهی - احمد بوعذار - محمد معاوی

چوکا: مصطفی زینعلی - نیما دلاوری - سیدهادی موسوی - محمد جعفری - رضا الماسخاله - هادی سهرابی - احسان عبدی - محمد نوروزی - رضا اعتمادی - رضا بهمئی - محمد دادرسی

Top