دوشنبه , ۱۰ دی ۱۳۹۷
Monday 31 December, 2018 14:00
Week 14 2nd Division 2018-19

Additional information

Referee
Abdollahi
Referee 1
Vesal
Referee 2
Dorafshan

بعثت: میلاد قمری - میلاد رستمی - وحید مرادی - حبیب افرا - عباس اژدری - علی محمدی - میلاد حسن پور - وحید نجفی - علی اسکندریان - امید پورقنبری - ایوب سبحانی پور

پاس: محمدصادق نادر پور ، مهدی نصیری ، یاسر گودرزی ، رضا کاشفی ، بهزاد سلطانی، محمد بازاج ، مرتضی حسین زاده ، عرفان فتاحی ، رسول رضایی، آرمین طلایی ، محمد سواد کوهی

Top