سه شنبه , ۲ بهمن ۱۳۹۷
Tuesday 22 January, 2019 14:00
Week 17 2nd Division 2018-19

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Morshedi
Referee 1
Panahi
Referee 2
Yaghobi

آرمان گهر: مهدی زنجانی - محسن ایران نژاد - علی فراهانی - جواد محمود آبادی - ایمان رازانی - مهدی حاتمی - وحید نورمحمدی - هادی موثق - امیر رفعتی - مختار جمعه زاده - امین اسدی

بعثت: میلاد قمری - میلاد رستمی - وحید مرادی - محمد سهراب نژاد - حبیب افرا - علی اسکندریان - سجاد سیاه کمری - علی محمدی - میلاد حسن پور - امید پورقنبری - وحیدنجفی

Top