پنجشنبه , ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
Thursday 14 February, 2019 17:30
Week 18 IPL 2018-2019

Additional information

Referee
Torabian
Referee 1
Davari
Referee 2
Najafi
Video Highlights
Full Match Video

صنعت نفت آبادان: شهاب گردان، سیروان قربانی، محمد قریشی، وفا هخامنش، حسین ساکی، مصطفی احمدی، مسلم مجدمی (70- محمدرضا غبیشاوی)، وینیسیوس فرانکو، جعفر سلمانی (85- سیدفاخر تهامی)، جاناتان بالوتلی و رضا جبیره (81- میلاد جهانی)

سرمربی: پائولو سرجیو 

پدیده مشهد: میلاد فراهانی، مرتضی منصوری، عبدالله حسینی، محمدحسین مرادمند، مسعود ریگی، علی نعمتی، اکبر صادقی، سعید صادقی، محمدمهدی مهدی‌خانی (83- یونس شاکری)، امین قاسمی‌نژاد (77- محمد قاسمی‌نژاد) و حسین مهربان (69- بهنام برزای)

سرمربی: یحیی گل‌محمدی

Top