سه شنبه , ۷ اسفند ۱۳۹۷
Tuesday 26 February, 2019 14:45
Week 21 2nd Division 2018-19

Additional information

Referee
Hosseini
Referee 1
Sharifian
Referee 2
Saeedi

چوکا: مصطفی زینعلی - صائب فرجی - حمید محمدی - محمد نوروزی - حسین آفرین زاد - محمد جعفری - امیر تیزرو - احسان عبدی - مجید منتها - محمد دادرسی - رضا اعتمادی

 

Top