شنبه , ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
Saturday 09 March, 2019 14:45
Week 27 Azadegan League 2018-19

Additional information

Referee
Soltani
Referee 1
Teymouri
Referee 2
Babaei
Video Highlights
Full Match Video

قشقایی: مسلم حق شناس - محمدحسین چگینی - مسعود اسدی - علی آزادمنش - ارش زارع - امیدرضا کریمی - علی حسامی - حسین صادقی - هادی خادم - محمدمهری - محمدجواد عباسی

اکسین: داوود نوشی صوفیانی - فرید محمدی زاده - میرهانی هاشمی - پویا سیف پناهی -  محمدعلی فرامرزی - محمود شفیعی - مهران امیری - مهرداد رضایی - علیرضا ارجمندیان - یاسر فیضی و سهیل فداکار

Top