سه شنبه , ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
Tuesday 12 March, 2019 14:45
Week 23 2nd Division 2018-19

Timeline

 
90'

Player statistic

Ghader Poor Hamzavi 41'    

Additional information

Referee
Hamirad
Referee 1
Heydari
Referee 2
Vafaei

شهرداری همدان: مسلم باقری - وحید جلالی نیا - میلاد باقری - پیمان حشمتی - حسین کاظمی - رضا کوهی - هادی بلوری - کاظم صالحی - حسین قادری - مسعود رمضانی - قادر پور حمزاوی

ایرانجوان: علی ملایی - سجاد مشایخ - حسن حاجب - حسین قدرتیان - اسماعیل قروی - مهرداد نوری - حمیدرضا نادری - سجاد تقوی - الیاس صالحی - داوود جنه - حمیدرضا سلیمانی

Top