سه شنبه , ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
Tuesday 09 April, 2019 16:15
Week 25 2nd Division 2018-19

Timeline

 
90'

Player statistic

    63' Behrooz Barani

Additional information

Referee
Tabasi
Referee 1
Sayyad
Referee 2
Fazeli

شهرداری بم: جعفر ساکی - محمدجواد صادقی - حسین مختاری - علی پورگلستانی - امیرعلی عسگریان - رسول رمضانی - احمد محمدیان - فرزاد درویشی زاده - محمدامین کاویانی - حمید جرفی - علی وزیری پناه

فولاد نوین: امیرمقداد مالکی - عبدالرضا زارعی - مرتضی داوود پور - مازیار فرخی - فرید محمدیان - مهدی نظری - سجاد عباسی - رضا هاشمی - علی سینا ربانی - امیر شرفی - سجاد فیض الهی

Top