پنجشنبه , ۲۲ فروردین ۱۳۹۸
Thursday 11 April, 2019 16:15
Week 25 2nd Division 2018-19

Timeline

 
90'

Player statistic

Milad Sharifat    
    60' Amir Rafati

نفت امیدیه : شکیب سروری - صادق کرمی - علی جهانگیری - معین راشدی - محمد فدعمی - محسن طیبی -- مهدی داغر - سیاوش روایی - صیاد کوکبی - مسعود اشرفی - مرتضی رنجبر

آرمان گهرسیرجان: مجید غلامی - محمد شریف زاده - علی فراهانی - محسن ایران نژاد - ایمان رازانی - حمیدرضا حاتمی - وحید نورمحمدی - ابراهیم ولی پور - امیر محمودآبادی - مختار جمعه زاده - امین اسدی

Top