پنجشنبه , ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
Thursday 18 April, 2019 16:30
Week 26 2nd Division 2018-19

Timeline

 
90'

Player statistic

Moslem Derikvand 41'    
    43' Aref Akbari
Mojtaba Jaderi 45'    
    48' Saleh Gholami
    77' Farhad Shafaei

Additional information

Referee
Zamani
Referee 1
Bahonar
Referee 2
Babaei

 خیبر: میلاد پورقلی - فرزاد بهاری - محمد مهدی پور - فرشاد امامی - محمد میرزایی - سجاد بازگیر - محمود یگانه - مجتبی جادری - حسن نعمتی - مسلم دریکوند - فرهاد جودکی

شهدا بابلسر: امیر کلاری - مهرداد قاسمی نژاد - عارف اکبری - صالح غلامی - علی بزرگیان - سیدعلیرضا حسینی - محمدجواد خدادادی - حسن رمضانی - فرهاد شفاعی - محمد عباس تبار - عبدالکریم غراوی

Top