سه شنبه , ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
Tuesday 16 April, 2019 17:00
Week 32 Azadegan League 2018-19

Timeline

 
90'

Player statistic

Mohammad EbadZadeh 18'    

Additional information

Referee
Hamrang
Referee 1
Soleymani
Referee 2
TaherKhani
Video Highlights

نود ارومیه: عبدالصمد احمدی - حمیدرضا نصرتی - علی سلیمانی مقدم - وحید نعمتی - صائب محبی - محمد زینالی - عرفان پورافراز - داوود شاهواروقی - فرزاد محمدی - محمد جلیزی - محمد عبادزاده

مس رفسنحان: علی سلیمی - نادر فتح الهی - حامد حیدری - محسن ورزکار - حامد منصور آبادی - حسین علیپور - حمید طاهری فر - سید سجاد موسوی - محمد حسین مهرآزما - اکبر صغیری - میلاد ابطحی

Top