شنبه , ۱۴ فروردین ۱۴۰۰
Saturday 03 April, 2021 17:00
Week 19 IPL 2020-2021

Timeline

 
90'

Player statistic

Sasan Hosseini 39'    
    55' Hossein Zamehran
Mojtaba Moghtadaei 76'    
Nima Entezari 80'    
    85' Reza Dehghani
    89' Ali Davaran

Additional information

Referee
Akbarian
Referee 1
Seifi
Referee 2
Raayat
Video Highlights
Top