یکشنبه , ۲۵ مهر ۱۴۰۰
Sunday 17 October, 2021 15:15
Week 1 Azadegan League 2021-22

در دیدار دو تیم شمس آذر قزوین و مس کرمان از سری مسابقات دسته اول که 25 مهرماه برگزار شد، باشگاه شمس قزوین با تاخیر 25 دقیقه جهت شروع بازی وارد ورزشگاه شد و بازیکنان و عوامل فنی کارت شرکت در مسابقه نداشتند در حالی که این تیم میزبان مسابقه بوده است. این باشگاه باتوجه به توضیحات ارائه شده، مسئول شناخته شده و ضمن بازنده اعلام شدن با نتیجه 3 بر صفر به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

Top