چهارشنبه , ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
Wednesday 04 May, 2022 20:30
Week 25 IPL 2021-2022

Timeline

 
90'

Player statistic

    52' Alireza Arta
    63' Mehdi Tikdarinejad
Ayanda Patosi 69'    
    81' Alireza Arta
    96' Behnam Barzai

Additional information

Referee
Hamrang
Referee 1
Ildroum
Referee 2
Bahmani
Video Highlights
Top