شنبه , ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
Saturday 14 May, 2022 20:00
Week 27 IPL 2021-2022

Timeline

 
90'

Player statistic

    43' Abolfazl RazaghPoor

Additional information

Referee
Soltani
Referee 1
Ataei
Referee 2
Shahriari
Top