سه شنبه , ۴ خرداد ۱۳۸۹
Tuesday 25 May, 2010 17:30
Week 22 Azadegan League 2009-10 Group B
Imam Khomeini EslamShahr

Timeline

 
90'

مهركام: مسعود پورمحمد (۱۴)، على صادق (۱۴) از دقيقه ۶۲ ميرفرج لطفى، داود محمدى (۱۳) از دقيقه ۷۸ عباس پوررمضانى، سيدحسن جعفرى (۱۵)، عليرضا طى نيا (۱۷)، بهروز حيدرى (۱۶)، محسن ربيع خواه (۱۸)، جواد حاج اسفنديارى (۱۴)، حميد كاظمى (۱۴) از دقيقه ۶۷ بابك بيدارى، مهدى شكوهى (۱۶)، شهروز قوى مذهب (۱۵)
سرمربى: جواد زرينچه (۱۷)

كوثر لرستان: پيمان شاملو (۱۲)، محسن سلطانى (۱۱)، خالد شفيعى (۱۳)، مرتضى فلاحتى (۱۲)، مهرداد خادمى (۱۲)، اصغر فريادخواه (۱۰) از دقيقه ۴۶ مهدى اشرفى (۱۰)، دومينيك اوكاتا (۱۱)، رسول ستارپور (۱۲)، مسلم محمدنژاد (۱۴) از دقيقه ۶۰ احمد روشن از دقيقه ۸۰ حسين قهارپور، هادى دغاغله (۱۶)، فرزاد محمدى (۱۳)
سرمربى: شهرام مهرپيما (۱۳)

Top