دوشنبه , ۷ اسفند ۱۳۹۱
Monday 25 February, 2013 14:30
Week 21 Azadegan League 2012-13 Group B
Shohada Sari

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Zargar
Referee 1
Borzow
Referee 2
Eyvaz Mohammadi

سايپا: سيد محمد حسينى، سيد عماد قاسمى،مرتضى ملك خيلى(از دقيقه ۵۶ هانى اسماعيلى)،عيسى پرتو، مجتبى نوروزى،سيد ناصر رضايى، على نوريان،على رضوان گران(از دقيقه ۶۸ عادل آهنگرى)، مسعود زارعى، سهيل هزار جريبى و سجاد كرمان( از دقيقه ۸۳ سهيل قهار پور)
سرمربى:نادر دست نشان

شهردارى: وحيد كارگر، اتابك نمازى، مجيد نجاتى، مهرداد ابتدايى، محمد خان احمدى،محمد آقامحمدى، حميد مروى، صمد پورمند(از دق?قه۸۰ وحيد جعفرى)، ميلاد جعفرى،اكبر صفرى(از دق?قه ۸۷ سلمان شهبازى) و مصطفى چراغى(از دقيقه ۷۲ عليرضا قاسمى)
سرمربى: جمشيد قديرى

Top