چهارشنبه , ۹ اسفند ۱۳۹۶
Wednesday 28 February, 2018 15:00
Week 1 2nd Division 2017-18 (Play Off)

Timeline

 
90'

 نفت و گاز گچساران: علی خالصی ، علی حدادی ، بهزاد داودی ، وحید ارمی ، اسماعیل هاشمی ، علی کرمی ، فرشاد اسدی ، سجاد عباسی ، مرتضی حیدری ، حکیم حزباوی پور ، سعید بحر کاظمی

Top