پنجشنبه , ۱۶ فروردین ۱۳۹۷
Thursday 05 April, 2018 16:00
Week 6 2nd Division 2017-18 (Play Off)

سردار بوکان: امیر پارسازاد - حبیب افرا - ایمان شیرازی - امیر عباسی - سعید عبدالله پور - محمد چهارمحالی - جابر نصیری - ناصر عبدی - عباس کندل - بهمن طهماسبی - قاسم گرامی

شاهین: جاسم یاسر اللهی - مهدی رمضان زاده - محسن ارزانی - مهدی طاهری - امید سلطانی - میلاد فیاض بخش - مجید خدابنده لو - محمد محبی - مهدی چاهکوتاه زاده - میلاد صارمی - علی محمد چراغی

Top