چهارشنبه , ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
Wednesday 11 April, 2018 16:30
Week 7 2nd Division 2017-18 (Play Off)

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Zamani
Referee 1
Abdollahi
Referee 2
Yardel

پالایش: رسول باجلوند  - هومن سعدونی - رشید دریس - رسول سعدیان - ابوطالب قنبری - امیر ابی - وحید سروی - حسین مختاری - مجتبی مقتدایی - عماد قاسمی - امیر شریفی

سردار بوکان: امیر پارسازاد  - ایمان شیرازی -بهمن مالکی - سیروان قربانی - امیر عباسی - محمد چهارمحالی - جابر نصیری - ناصر عبدی - قاسم گرامی - سعید عبدالله پور - عباس کندل

Top