سه شنبه , ۲ خرداد ۱۴۰۲
Tuesday 23 May, 2023 18:00
Week 34 Azadegan League 2022-23

Timeline

 
90'

Player statistic

Morteza Khorasani 32'    
Morteza Hossein Zadeh 33'    
Aref Haji Eidi 42'    
Reza Faraji 44'    
Reza Khaleghifar 66'    
Reza Khaleghifar 75'    
Reza Faraji 84'    
    86' Farshid Padash

Additional information

Referee
RahimiMoghadam
Referee 1
Gholamzadeh
Referee 2
Shahri
Top