شنبه , ۲۸ بهمن ۱۳۹۱
Saturday 16 February, 2013 14:45
Week 20 Azadegan League 2012-13 Group A
Takhti Ahvaz

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Jahanbazi
Referee 1
Rezaei
Referee 2
Bahrami

استقلال: مهيار حسن نژاد، رضا جلالى، محسن امينى، فرزاد جعفرى، هادى شريفى، عبدالله ممبينى(از دقيقه ۷۸ محمد مد مليسى)،رسول بلوچى(از دقيقه ۶۸ جمال موسوى)، جميل زبيدى، محمد جليزى ،رضا جبارى و احمد گلزار
سرمربى: على حنطه

گسترش فولاد: سيدمهدى اسلامى، رسول خطيبى(از دقيقه ۷۳ امير تيزرو)، رسول عليزاده، مهرداد بايرامى(از دقيقه ۸۹ هادى جعفرى)، سامان نريمان جهان،سعيد مهدى پور،كاوه زنگيان، مرتضى محفوظى، محسن دلير و شهريار شيروند و احمد كامدار
سرمربى: رسول خطيبى

Top