دوشنبه , ۱۴ اسفند ۱۳۹۱
Monday 04 March, 2013 14:45
Week 22 Azadegan League 2012-13 Group A
Sanaye Defa Tehran

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Salehi
Referee 1
Ghasemi
Referee 2
Sokhandan

پارسه: حميد نشاط جو، محسن ورزكار،ميلاد نصرتى، حامد مزينى، مجتبى ممشلى، داود سيدعباسى، اميرحسين ايپكچى، محمد اسماعيل نظر،ايمان قنبرى(از دقيقه ۶۸ مجتبى محبوب مجاز)،احسان خرسندى(از دقيقه ۳۲ سعيد مرتضوى) و كيانوش ميرزايى(از دقيقه ۸۵ مصطفى احمدى)
سرمربى: عليرضا امامى فر

گسترش فولاد: سيدمهدى اسلامى، كاوه زنگيان، سعيد مهدى پور، مرتضى محفوظى، شهريار شيروند، هادى جعفرى، احمد كامدار، سامان نريمان جهان(از دقيقه ۸۲ عليرضا نقى زاده)، مهرداد بايرامى(از دقيقه ۷۰ مهدى قريشى)، رسول خطيبى و محسن دلير
سرمربى: رسول خطيبى

Top