پنجشنبه , ۱۱ آبان ۱۳۸۵
Thursday 02 November, 2006 14:30
Week 8 IPL 2006-2007
Ekbatan

Additional information

Referee
Mozafarizadeh
Referee 1
Najafi
Referee 2
Majd

Rah-Ahan
Asqari 23
Taghavi
Haghi
Mousavi

Mes
Khani 35
Ghorbani 70
Porasadollah
Taghipour

راه آهن: پرويز برومند،احمد تقوى،داود حقى،على يحيى نژاد،ابراهيم كريمى،احمد جمشيديان،على قاسم زاده (داود مهابادى ۸۰)،مهدى تارتار،هادى اصغرى،سهراب انتظارى (امين تركاشوند ۵۵)،محسن رحيمى (سيدجلال موسوى ۵۹)
سرمربى: عباس رضوى
مس كرمان: نورى صبرى،ابراهيم تقى پورحسين تلقينى ، رسول ميرطرقى،فرزاد حسين خانى،حميدرضا شرفى (على مولايى ۷۶) ،على قربانى،شاهين خيرى (عليرضا دغاغله ۶۱)،محمود پوراسدالله (آدريانو آلوز ۴۶)،نيك سوزا مورا،صابر ميرقربانى
سرمربى: نادر دست نشان

Top