پنجشنبه , ۹ فروردین ۱۳۸۶
Thursday 29 March, 2007 15:00
Week 23 IPL 2006-2007
Hafezieh

Additional information

Referee
Jahanbazi
Referee 1
Safiri
Referee 2
Khanban

Fajr-Sepasi
Beigzadeh 38
Faraji 87
G.Rezaei

فجر سپاسى: سجاد بيرانوند، محسن نيسانى، ميثم اميرى، صادق كرمى، غلامرضا رضايى، على محمد دهقان (اميدرضا روانخواه ۵۶)، هاشم بيگ  زاده، بهمن طهماسبى (يونس گراييلى ۶۷)، رضا خالقى (حسن فرجى ۷۹)، احتشام ساسانى و يوسف كرمى
سرمربى: غلامحسين پيروانى
ملوان: على حسنى صفت، رضا نيك نظر، جلال رافخايى، مرتضى غلامعلى تبار، كيوان ساجدى، مازيار زارع، مهران جعفرى، ابراهيم صادقى (مرتضى فلاحتى ۵۶)، امير خدامرادى، سعيد سالارزاده و عليرضا رمضانى
سرمربى: محمد احمدزادهTop