جمعه , ۷ اردیبهشت ۱۳۸۶
Friday 27 April, 2007 15:00
Week 27 IPL 2006-2007
Foladshahr

Additional information

Referee
Khosravi
Referee 1
Shakor
Referee 2
Noshehvar

Saipa
Sadeghi 57,91

ذوب آهن: قاسمى، سپهر حيدرى، محمدعلى احمدى، حسن اشجارى (على آذرى ۸۱)، گئورگ استراتولات، محمد صلصالى (فرشيد طالبى ۷۳)، محمد منصورى، قاسم حدادى فر (محمد همرنگ ۷۷)، اسماعيل فرهادى، وحيد امرايى، مهدى رجب زاده
سرمربى: رسول كربكندى
سايپا: ميثاق معمارزاده، ابراهيم شكورى (حميدرضا رجبى ۲۸)، مجيد غلام نژاد، سيدجلال حسينى، حميد فرزانه، على عشورى زاد، ابراهيم صادقى، اميد شريفى نسب، داريوش يزدانى، محسن خليلى (ميثم آرسيان ۷۶)، احمد مؤمن زاده
سرمربى: على دايى

Top