دوشنبه , ۷ خرداد ۱۳۸۶
Monday 28 May, 2007 16:30
Week 30 IPL 2006-2007
Karaj

Additional information

Referee
Rafiei
Referee 1
Nejati
Referee 2
Farimani

Saipa
Momenzadeh 13
Daei 83
Sharifinasab
Yazdani

Mes
Taghipour
Kheiri
Hosseinkhani
Daghagheleh

سايپا: ميثاق معمارزاده، سيد جلال حسينى، حميد فرزانه، مجيد غلام نژاد، على عشورى زاد، ابراهيم صادقى، اميد شريفى نسب (كاظم برجلو ۹۵)، جواد آشتيانى، داريوش يزدانى، محسن خليلى (على دايى ۶۳) و احمد مؤمن زاده (امين منوچهرى ۹۲)
سرمربى: على دايى
مس كرمان: عباس محمدى، عليرضا دغاغله، فرزاد حسين خانى (ياشا خليلى ۴۶)، ميثم حاجيان، ابراهيم تقى پور، محسن زاهدى، محمود پوراسدالله (آدريانو آلوز ۷۳)، شاهين خيرى، بابك حاتمى (على مولا ۵۵)، حسين تلقينى و صابر ميرقربانى
سرمربى: فرهاد كاظمى

Top