جمعه , ۹ اسفند ۱۳۸۷
Friday 27 February, 2009 15:00
Week 29 IPL 2008-2009
Sardar Jangal

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Hajbabaei
Referee 1
Nazari
Referee 2
Shahin

داماش: على نظرمحمدى (۱۸)، ايوان دراگسوويچ (۱۸)، عليرضا نظيف كار (۱۷)، محمد مختارى (۱۸)، محمد سياه (۱۶) از دقيقه ۶۶ مهدى آقازاده، مهدى نورى (۱۶)، حسين ابراهيمى (۱۷)، شهرام هراتى (۱۵) از دقيقه ۸۲ مصطفى حاجتى، بهنام افشه (۱۵) از دقيقه ۷۰ اميرحسين يوسفى و آدريانو آلوز (۱۸)، محمدرضا مهدوى (۱۶)
سرمربى: استانكو پوكله پوويچ (۱۸)

ابومسلم: مهدى ثابتى (۱۵)، محمدرضا ناصحى (۱۴)، سعيد بيات (۱۲)، عبدالجبار مومونى (۱۲)، جواد رزاقى (۱۳)، داود دانش دوست (۱۵)، امجد شكوه مقام (۱۴)، داود سيدعباسى (۱۳)، ميثم بائو (۱۲) از دقيقه ۸۵ دنى اولروم، سعيد خانى (۱۴) و يونس شاكرى (۱۳) از دقيقه ۶۵ جان دى نگودى
سرمربى: على حنطه (۱۲)Top