جمعه , ۱۴ فروردین ۱۳۸۸
Friday 03 April, 2009 17:00
Week 31 IPL 2008-2009
Ekbatan

Timeline

 
90'

Player statistic

    60' Eder Luciano

Additional information

Referee
Rafiei
Referee 1
Karimi
Referee 2
Vishgahi

راه آهن شهررى: حسين آشنا(۱۰)، عليرضا نورمحمدى(۹)، ابراهيم كريمى(۹)، حميدرضا ديوسالار(۹)، على محمد دهقان(۱۱)، داود حقى(۱۳)، مهدى تارتار(۱۲)، امير ابوچا(۱۰) از دقيقه ۷۲ بهنام بيرانوند، حسين پاشايى(۱۱) از دقيقه ۶۲ هاملت ميختاريان، مجتبى زارعى(۸) از دقيقه ۴۲ امين تركاشوند(۱۰) و سهراب انتظارى(۱۱)
سرمربى: محمود ياورى(۱۰)

مس كرمان: سيدمهدى رحمتى(۱۶)، مرتضى ابراهيمى(۱۳)، اميرحسين صادقى(۱۵)، جلال اميديان(۱۳)، فرزاد حسين خانى(۱۴)، اِدرلوسيانو(۱۸)، روح الله بيگدلى(۱۵)  از دقيقه ۱+۹۰ مهدى كيانى، مجيد خدابنده لو(۱۴) از دقيقه ۵۷ مهدى رجب زاده (۱۵)، على حمودى(۱۵)، فرزاد آشوبى(۱۶) و فراز فاطمى(۱۵) از دقيقه ۷۱رودريگو داسيلوا
سرمربى: پرويز مظلومى(۱۸)

Top