جمعه , ۱۴ فروردین ۱۳۸۸
Friday 03 April, 2009 17:45
Week 31 IPL 2008-2009
Azadi

Timeline

 
90'

Player statistic

Omid Ravankhah    
    Mohammad Nozhati
Arash Borhani 31'    
Arash Borhani 36'    
Fabio Januario 80'    

Additional information

Referee
Mozafarizadeh
Referee 1
Shakor
Referee 2
Kamranifar

استقلال: وحيد طالب لو، بيژن كوشكي، پژمان منتطري، هادي شكوري، خسرو حيدري، هاشم بيك زاده، حسين كاظمي، اميد روانخواه (از دقيقه 73 عليرضا عباسفرد)، فرهاد مجيدي (از دقيقه 85 ميلاد نوري) فابيو جانواريو و آرش برهاني.
سرمربي: امير قلعه نويي

ملوان: مسعود غلامعلي زاد، سعيد سالارزاده، هادي تاميني، آلن باسيچ، بابك پور غلامي، عليرضا رمضاني (از دقيقه 75 محسن گياهي)، فيليپ دسوزا، مهران جعفري، امير خدامرادي (از دقيقه 55 محمد نزهتي)، سيد جلال رافخايي و محمد حيدري (از دقيقه 83 محمد علي اميري)

Top