یکشنبه , ۲۳ فروردین ۱۳۸۸
Sunday 12 April, 2009 16:45
Week 32 IPL 2008-2009
Hafezieh

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Mozafarizadeh
Referee 1
Karimi
Referee 2
Yazdani

برق شيراز: محمدصادق خليل آزاد ( ۱۲)، قاسم غلام زاده (۱۱) از دقيقه ۴۶ بهمن شيروانى (۱۱)، وحيد ارمى (۱۰)، نناد تينكف (۱۳)، فرهاد محمدى (۱۱) از دقيقه ۶۰ آلن آوديچ (۱۱)، رضا نظر زاده (۱۲)، مسعود نظر زاده (۱۱)،  محسن قائدپورى (۱۰) از دقيقه ۸۰ محمد آفند، ستار زارع (۱۳)، مهدى كريميان (۱۴) و فريد عابدى (۱۰)
سرمربى: محمدرضا كربكندى (۱۰)

ذوب آهن: عيسى اندوى (۱۴)، سيدمحمد حسينى (۱۷)، محمد صلصالى (۱۳)، فرشيد طالبى (۱۳)، حسن اشجارى (۱۶)، شاهين خيرى (۱۶)، مصطفى صالحى نژاد (۱۳)، محمدرضا خلعتبرى (۱۸) از دقيقه ۳+۹۰ ايگور كاسترو، اسماعيل فرهادى (۱۴) از دقيقه ۷۸ سينا عشورى، محمد منصورى (۱۳)، قاسم حدادى فر (۱۷) از دقيقه ۹۰ احمد محمدپور
سرمربى: منصور ابراهيم زاده (۱۹)

Top