پنجشنبه , ۲۷ فروردین ۱۳۸۸
Thursday 16 April, 2009 17:15
Week 33 IPL 2008-2009
Sardar Jangal

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Haghverdi
Referee 1
Foroughi
Referee 2
Khanban

داماش: فرشيد كريمى(۱۶)، على عشورى زاد(۱۴)، محمد مختارى (۱۵)، ايوان دراگسوويچ (۱۶)، محمد سياه (۱۵)، حسين ملكى (۱۱) از دقيقه ۸۴ مسعود ميكائيلى، مهدى نورى (۱۴)، آدريانو آلوز (۱۳)، اميرحسين يوسفى (۱۳) از دقيقه ۴۶ شهرام هراتى (۱۰)، محمدرضا مهدوى (۱۷) و افشين چاوشى (۱۶)
سرمربى: استانكو پوكله پوويچ (۱۷)

برق: محمدصالح خليل آزاد (۱۰)، نناد تينكوف (۱۱)، بهمن شيروانى (۸)،  وحيد ارمى (۹)، مسعود نظرزاده (۱۱) از دقيقه ۶۵ فرزاد رضايى، محمد آفند (۱۲)، رضا نظرزاده (۱۰)، ستار زارع (۱۱)، مهدى كريميان (۱۲)، مهرداد علمدارى (۹)و ويليام مورنو(۱۳) از دقيقه ۵۶ آلن آوديج (۱۳)
سرمربى:محمد رضا كربكندى (۱۰)

Top